Οδηγίες Προγραμματισμού-Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL-WP1

,

Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Η ορθή εκκίνηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία του καθώς και για την διάρκεια ζωής του.

  1. Βγάζουμε το καπάκι στο πίσω μέρος του συστήματος και συνδέουμε τα ενσυρματα εξαρτήματα (εσωτερική σειρήνα, ανιχνευτές) και το φίς του φορτιστή
  2. Τοποθετούμε τον διακόπτη στην θέση ΟΝ και έπειτα συνδέουμε τον φορτιστή στην πρίζα.
  3. Το σύστημα θα ξεκινήσει αυτόματο έλεγχο, θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις, θα ακουστεί ένα παρατεταμένο beep και μετά ένα μικρό beep.
  4. Στην περίπτωση που δεν αναγνωριστεί η σταθερή γραμμή, το σύστημα θα κάνει ήχους beep ανά δευτερόλεπτο για 180 δευτερόλεπτα
  5. Η ένδειξη σύνδεσης σταθερής γραμμής θα αναβοσβήνει μέχρι την ομαλή σύνδεση του συστήματος με την τηλεφωνική γραμμή.

Εμπρόσθια  Άποψη Συσκευής

Εμπρόσθιο τμήμα συσκευής WP1

Σχέδιο οπίσθιας άποψης συσκευής

Οδηγίες σύνδεσης συστημάτων ειδοποίησης και συστημάτων συναγερμού  με σταθερή γραμμή τηλεφώνου από router.

Πλέον  οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας- internet παρέχουν σε όλες τις νέες συνδέσεις ευρυζωνική γραμμή τηλεφώνου VOIP (η γραμμή του σταθερού τηλεφώνου προέρχεται από το router όπου υπάρχει και η σύνδεση internet) αντί της αναλογικής γραμμής PSTN (η γραμμή του σταθερού τηλεφώνου προέρχεται απευθείας από την επιτοίχια πρίζα). Θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με τον πάροχο σταθερής τηλεφωνίας- internet ώστε να εξασφαλίσετε ότι η αναλογική γραμμή PSTN είναι συνδεδεμένη , ενεργή και διαμορφωμένη για συστήματα συναγερμού , αλλιώς το σύστημα ΔΕΝ θα μπορέσει να επικοινωνήσει σε περίπτωση παραβίασης ή άλλης ανάγκης.

Χειρισμός Συστήματος μέσω Wifi

Wi-fi mobile application

  1. Εγκατάσταση- Είσοδος στην εφαρμογή SHOME

α. Κατεβάζουμε την δωρεάν εφαρμογή από το Google play (Android) ή από το App Store (ΙOS) και κάνουμε εγκατάσταση στο smartphone μας.

   Android   Apple

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκδοση του smatphone θα πρέπει να είναι Android 4 ή IOS 8 το ελάχιστο.

β. Πατάμε άνοιγμα της εφαρμογής και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

*Εάν ξεχάσουμε τον κωδικό εισόδου στην εφαρμογή, πατάμε Forgot Password και μας αποστέλλεται μήνυμα στο e- mail που έχουμε δηλώσει για εισαγωγή νέου κωδικού εισόδου στην εφαρμογή

*Εάν πατήσουμε video learning, θα μας κατευθύνει η εφαρμογή σε βίντεο επίδειξης της διαδικασίας εισόδου και χειρισμού της εφαρμογής στην Αγγλική

(1) Πατάμε sign Up

(2) Πληκτρολογούμε e-mail και επιθυμητό κωδικό εισόδου χρήστη εφαρμογής (δεν αφορά κωδικό χειρισμού συστήματος)

(3) Μετά την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων, μπορούμε να πατήσουμε το e-mail και τον κωδικό και έπειτα πατάμε Login.

γ. Μετά την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη

*Για να συνδέσουμε την εφαρμογή με το σύστημα ασφαλείας WP1, πατάμε το εικονίδιο     +

*Για εισαγωγή καμερών στην εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο της κάμερας και μεταβαίνετε σε νέα οθόνη, όπου απαιτείται εκ νέου εγγραφή και στοιχεία εισόδου χρήστη.

δ. Συνδέουμε την συσκευή με την τροφοδοσία και πατάμε το αντίστοιχο κουμπί σε κάθε από τα συστήματα για την μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση σύνδεσης με το δίκτυο WiFi.

α. Σύνδεση με χρήση SmartLink

(1) Αφού πατήσουμε το εικονίδιο    +    στην εφαρμογή, θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε την μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο WiFi.

(2) Επιλέγουμε FAST LINK και πληκτρολογούμε τον κωδικό του δικτύου WiFi που θέλουμε να συνδεθεί

ΠΡΟΣΟΧΗ: το δίκτυο WiFi θα πρέπει να είναι το ίδιο με το δίκτυο του smartphone, ειδάλλως θα πρέπει να το διορθώσουμε χειροκίνητα.

(3) Πατάμε το κουμπί ρύθμισης δικτύου WiFi στο οπίσθιο τμήμα της συσκευής για μικρό χρόνο, μέχρι η ένδειξη δικτύου WiFi να αναβοσβήνει γρήγορα

(4) Πατάμε Confirm και αναμένουμε την σύνδεση με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με την εφαρμογή S-HOME. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η συσκευή στην οθόνη της εφαρμογής

*Πατάμε πάνω στο New Device και θα μας ζητηθεί κωδικός διαχειριστή συστήματος (εργοστασιακός 123123).

*Ο κωδικός χειριστών της εφαρμογής είναι 123456

(5) Έπειτα το εικονίδιο θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί η οθόνη διαχείρισης συσκευών.

Οι επιλογές διαχείρισης αφορούν:         

(α) Απομακρυσμένο έλεγχο συσκευής-  εισαγωγή και απομακρυσμένο χειρισμό διακοπτών Smartsocket (CONTROL)

Προγραμματισμός Έξυπνου Διακόπτη Smartsocket

Για να διαχειριστείτε το άνοιγμα- κλείσιμο της συσκευής σας μέσω της εφαρμογής S- HOME:

(1) Βάζουμε στην πρίζα το smartsocket

(2) Πατάμε το εικονίδιο Add +  στην εφαρμογή

(3) Θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε τι τύπος διακόπτη θα είναι (ότι και να επιλέξουμε, η λειτουργία του διακόπτη είναι ίδια, δεν υπάρχει περίπτωση λανθασμένης επιλογής) και να γράψουμε την ονομασία του.

(4) Έπειτα, οι οδηγίες από την εφαρμογή θα μας δείξουν να πατήσουμε το κουμπί του Smatsosket για να ανάψει η ένδειξη ενεργοποίησής του. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει μία φορά και στην εφαρμογή θα εμφανιστεί άσπρο- πορτοκαλί το εικονίδιο της συσκευής και μετά επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι αναβόσβησε. Πατάμε YES.

(5) Θα εμφανιστεί στην εφαρμογή πορτοκαλί το εικονίδιο της συσκευής και επιβεβαιωτικό ότι αναβόσβησε 3 φορές η ένδειξη του smartsocket. Όταν δούμε ότι η ένδειξη αναβόσβησε 3 φορές, τότε πατάμε YES.

(6) H ένδειξη του smartsocket θα παραμείνει αναμμένη και η εφαρμογή θα μας μεταφέρει στην αρχική οθόνη, όπου θα εμφανιστεί το εικονίδιο του smatsocket.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει περίπτωση όταν ανοίξει το smatsocket να αναβοσβήσει 3 φορές απευθείας. Ακολουθούμε τα βήματα κανονικά εκτός του (4).

(β) Μετονομασία- ρυθμίσεις λειτουργίας συστήματος και ανιχνευτών (Setting)

Προγραμματισμός Εξωτερικής Ασύρματης σειρήνας

Ενεργοποίηση-απενεργοποίηση εξωτερικής σειρήνας

Ο προγραμματισμός της εξωτερικής σειρήνας γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Ελέγχουμε ότι η λειτουργία της εξωτερικής σειρήνας είναι ενεργοποιημένη από την εφαρμογή (βλέπε εικόνα παραπάνω)

(2) Πατάμε το κουμπί code της σειρήνας, όπως αναφέρεται στις οδηγίες της κάθε σειρήνας

(3) Πατάμε μία φορά αφόπλιση και μία φορά όπλιση από την εφαρμογή. Η σειρήνα θα ηχήσει.

(4) Πατάμε ξανά το κουμπί code για εξαγωγή από την κατάσταση προγραμματισμού

(5) Εκτελούμε έλεγχο καλής σύνδεσης σειρήνας- συστήματος.

(γ) Έλεγχος ιστορικού

α. Σύνδεση με χρήση SoftAp

Η σύνδεση με το σύστημα χρησιμοποιώντας την μέθοδο SoftAp, γίνεται όταν δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με την μέθοδο SmartLink:

(1) Αφού πατήσουμε το εικονίδιο    +    στην εφαρμογή, θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε την μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο WiFi.

(2) Επιλέγουμε ΜΑΝUAL LINK και η εφαρμογή μας ζητάει να μεταβούμε στις συνδέσεις WiFi χωρίς να βγούμε από την εφαρμογή. Επιλέγουμε το δίκτυο XPS_Agent και συνδεόμαστε σε αυτό

(3) Πατάμε το κουμπί ρύθμισης δικτύου WiFi στο οπίσθιο τμήμα της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι η ένδειξη δικτύου WiFi να αναβοσβήνει αργά.

(4) Πατάμε Confirm και αναμένουμε την σύνδεση με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με την εφαρμογή S-HOME. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η συσκευή στην οθόνη της εφαρμογής

 

Για να κάνουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Απενεργοποιούμε την συσκευή από τον διακόπτη ON/OFF και πατώντας το κουμπί CODE/RESET BUTTON την ενεργοποιούμε ξανά. Θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις LED της συσκευής και όταν σβήσουν, αφήνουμε το κουμπί CODE/ RESET BUTTON

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ-ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΚΛΗΣΗΣ

  1. Αφού τηλεφωνήσουμε στο σύστημα, μετά από τον αριθμό χτυπημάτων κλήσης που έχουμε ρυθμίσει από την εφαρμογή (Setting) , το σύστημα σηκώνει το ακουστικό και πατάμε τον κωδικό λειτουργίας(εργοστασιακός 123456). Aκούμε ένα παρατεταμένο beep εάν είναι σωστός ο κωδικός ή 4 beep εάν είναι λάθος (Τρεις λάθος προσπάθειες έχουν ως αποτέλεσμα το αυτόματο κλείσιμο της κλήσης)

Έπειτα πληκτρολογούμε τον αριθμό και την δίεση που αντιστοιχεί στις παρακάτω εντολές

1 # για όπλιση

2 # για αφόπλιση

3 # για βραδινή όπλιση σταματάμε τις σειρήνες

4 # για να ακούσουμε τον χώρο για 60 δεύτερα

5 # για να κλείσουμε την κλήση

Η επιτυχής εκτέλεση της εντολής επιβεβαιώνεται με ένα παρτεταμένο beep. Εάν δεν είναι επιτυχής, θα ακούσουμε 4 beep.

  1. Όταν μας τηλεφωνήσει το σύστημα μετά από συναγερμό, εάν δεν απαντήσουμε θα καλέσει διαδοχικά τα επόμενα νούμερα κυκλικά για τρεις φόρες. Εάν απαντήσουμε, πληκτρολογούμε τον αριθμό και την δίεση που αντιστοιχεί στις παρακάτω εντολές:

1 # για όπλιση

2 # για αφόπλιση

3 # για βραδινή όπλιση σταματάμε τις σειρήνες

4 # για να ακούσουμε τον χώρο για 60 δεύτερα

5 # για να κλείσουμε την κλήση

Η επιτυχής εκτέλεση της εντολής επιβεβαιώνεται με ένα παρτεταμένο beep. Εάν δεν είναι επιτυχής, θα ακούσουμε 4 beep.

  1. Εάν δεν πληκτρολογήσουμε καμμία από τις παραπάνω εντολές για 30 δευτερόλεπτα, το σύστημα θα τερματίσει την κλήση

DOWNLOADS:

Κατεβάστε τα αρχεία pdf εδώ:

Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά

Οδηγίες χρήσης στα αγγλικά

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *