ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ WS1N

,

Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία του καθώς και για την διάρκεια ζωής του.

  1. Στο κάτω τμήμα της συσκευής, συνδέουμε τον φορτιστή και την ενσύρματη σειρήνα και το φίς του φορτιστή
  2. Τοποθετούμε τον διακόπτη στην θέση ΟΝ και έπειτα συνδέουμε τον φορτιστή στην πρίζα.
  3. Το σύστημα θα ξεκινήσει αυτόματο έλεγχο, θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις, θα ακουστεί ένα παρατεταμένο beep και μετά ένα μικρό beep.
  4. Η ένδειξη δικτύου WiFi θα αναβοσβήνει και η ένδειξη λειτουργίας θα είναι αναμμένη

Χειρισμός Συστήματος μέσω Wifi

  1. Εγκατάσταση- Είσοδος στην εφαρμογή SHOME

α. Κατεβάζουμε την δωρεάν εφαρμογή από το Google play (Android) ή από το App Store (ΙOS) και κάνουμε εγκατάσταση στο smartphone μας.

Android   Apple

 

(1) Πατάμε sign Up

(2) Πληκτρολογούμε ένα έγκυρο e-mail (να τελειώνει σε .com )και επιθυμητό κωδικό εισόδου χρήστη εφαρμογής (δεν αφορά κωδικό χειρισμού συστήματος)

(3) Μετά την επιτυχή εισαγωγή των στοιχείων, μπορούμε να πατήσουμε το e-mail και τον κωδικό και έπειτα πατάμε Login.

Εάν ξεχάσουμε τον κωδικό εισόδου στην εφαρμογή, πατάμε Forgot Password και μας αποστέλλεται μήνυμα στο e- mail που έχουμε δηλώσει για εισαγωγή νέου κωδικού εισόδου στην εφαρμογή

Εάν πατήσουμε video learning, θα μας κατευθύνει η εφαρμογή σε βίντεο επίδειξης της διαδικασίας εισόδου και χειρισμού της εφαρμογής στην Αγγλική

γ. Μετά την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη

Για να συνδέσουμε την εφαρμογή με το σύστημα ασφαλείας WS1N, πατάμε το εικονίδιο     +

Για εισαγωγή καμερών στην εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο της κάμερας και μεταβαίνετε σε νέα οθόνη, όπου απαιτείται εκ νέου εγγραφή και στοιχεία εισόδου χρήστη

δ. Συνδέουμε την συσκευή με την τροφοδοσία και πατάμε το αντίστοιχο κουμπί σε κάθε από τα συστήματα για την μετάβαση του συστήματος σε κατάσταση σύνδεσης με το δίκτυο WiFi.

α. Σύνδεση με χρήση SmartLink

(1) Αφού πατήσουμε το εικονίδιο    +    στην εφαρμογή, θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε την μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο WiFi.

(2) Επιλέγουμε FAST LINK και πληκτρολογούμε τον κωδικό του δικτύου WiFi που θέλουμε να συνδεθεί

ΠΡΟΣΟΧΗ: το δίκτυο WiFi θα πρέπει να είναι το ίδιο με το δίκτυο του smartphone, ειδάλλως θα πρέπει να το διορθώσουμε χειροκίνητα.

(3) Πατάμε το κουμπί SOS παρατεταμένα μέχρι η ένδειξη δικτύου WiFi να αναβοσβήνει γρήγορα

(4) Πατάμε Confirm και αναμένουμε την σύνδεση με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με την εφαρμογή S-HOME. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η συσκευή στην οθόνη της εφαρμογής

Διαχείριση Συστήματος

Πατάμε πάνω στο New Device και θα μας ζητηθεί κωδικός διαχειριστή συστήματος (εργοστασιακός 123123).

Ο κωδικός χειριστών της εφαρμογής είναι 123456

(5) Έπειτα το εικονίδιο θα γίνει πορτοκαλί και θα εμφανιστεί η οθόνη διαχείρισης συσκευών

Οι επιλογές διαχείρισης αφορούν:

(α) Απομακρυσμένο έλεγχο συσκευής-  εισαγωγή και απομακρυσμένο χειρισμό διακοπτών Smartsocket (CONTROL)

 

Προγραμματισμός Έξυπνου Διακόπτη Smartsocket
Για να διαχειριστείτε το άνοιγμα- κλείσιμο της συσκευής σας μέσω της εφαρμογής S- HOME:

(1) Βάζουμε στην πρίζα το smartsocket

(2) Πατάμε το εικονίδιο Add +  στην εφαρμογή

(3) Θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε τι τύπος διακόπτη θα είναι (ότι και να επιλέξουμε, η λειτουργία του διακόπτη είναι ίδια, δεν υπάρχει περίπτωση λανθασμένης επιλογής) και να γράψουμε την ονομασία του.

(4) Έπειτα, οι οδηγίες από την εφαρμογή θα μας δείξουν να πατήσουμε το κουμπί του Smatsosket για να ανάψει η ένδειξη ενεργοποίησής του. Η ένδειξη θα αναβοσβήσει μία φορά και στην εφαρμογή θα εμφανιστεί άσπρο- πορτοκαλί το εικονίδιο της συσκευής και μετά επιβεβαιωτικό μήνυμα ότι αναβόσβησε. Πατάμε YES.

(5) Θα εμφανιστεί στην εφαρμογή πορτοκαλί το εικονίδιο της συσκευής και επιβεβαιωτικό ότι αναβόσβησε 3 φορές η ένδειξη του smartsocket. Όταν δούμε ότι η ένδειξη αναβόσβησε 3 φορές, τότε πατάμε YES.

(6) H ένδειξη του smartsocket θα παραμείνει αναμμένη και η εφαρμογή θα μας μεταφέρει στην αρχική οθόνη, όπου θα εμφανιστεί το εικονίδιο του smatsocket.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει περίπτωση όταν ανοίξει το smatsocket να αναβοσβήσει 3 φορές απευθείας. Ακολουθούμε τα βήματα κανονικά εκτός του (4).

(β) Μετονομασία- ρυθμίσεις λειτουργίας συστήματος και ανιχνευτών –τηλεχειριστηρίων (Setting)

Εισαγωγή- Διαγραφή Τηλεχειριστηρίων

Εισαγωγή- Διαγραφή Ανιχνευτών

Επισκόπηση Ζώνης / Διαγραφή- Μετονομασία Ζώνης

Για να κάνουμε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

Σε κατάσταση disarm πατάμε το κουμπί CODE παρατεταμένα, θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις και όταν η ένδειξη δικτύου WiFi θα αναβοσβήνει γρήγορα, τότε σημαίνει ότι το σύστημα έχει επαναφερθεί σε εργοστασιακές ρυθμίσεις και σε κατάσταση σύνδεσης SmartLink.

Προγραμματισμός Εξωτερικής Ασύρματης σειρήνας

Ο προγραμματισμός της εξωτερικής σειρήνας γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Ελέγχουμε ότι η λειτουργία της εξωτερικής σειρήνας είναι ενεργοποιημένη από την εφαρμογή (βλέπε εικόνα παραπάνω)

(2) Πατάμε το κουμπί code της σειρήνας, όπως αναφέρεται στις οδηγίες της κάθε σειρήνας

(3) Πατάμε μία φορά αφόπλιση και μία φορά όπλιση από την εφαρμογή. Η σειρήνα θα ηχήσει.

(4) Πατάμε ξανά το κουμπί code για εξαγωγή από την κατάσταση προγραμματισμού

(5) Εκτελούμε έλεγχο καλής σύνδεσης σειρήνας- συστήματος.

(γ) Έλεγχος ιστορικού

β. Σύνδεση με χρήση SoftAp

Η σύνδεση με το σύστημα χρησιμοποιώντας την μέθοδο SoftAp, γίνεται όταν δεν μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με την μέθοδο SmartLink:

(1) Αφού πατήσουμε το εικονίδιο    +    στην εφαρμογή, θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε την μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο WiFi.

(2) Επιλέγουμε ΜΑΝUAL LINK και η εφαρμογή μας ζητάει να μεταβούμε στις συνδέσεις WiFi χωρίς να βγούμε από την εφαρμογή. Επιλέγουμε το δίκτυο  XPS_ Agent και συνδεόμαστε σε αυτό

(3) Πατάμε το κουμπί SOS παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη δικτύου WiFi να αναβοσβήνει γρήγορα. Μετά από περίπου 3 λεπτά θα ακουστεί ένα παρατεταμένο Beep και θα δούμε την ένδειξη δικτύου WiFi να αναβοσβήνει αργά.

(4) Πατάμε Confirm και αναμένουμε την σύνδεση με το δίκτυο WiFi και ταυτόχρονα με την εφαρμογή S-HOME. Μετά την επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί η συσκευή στην οθόνη της εφαρμογής.

DOWNLOADS:

Κατεβάστε τα αρχεία των οδηγιών εδώ:

Οδηγίες χρήσης και λειτουργίας συστήματος Αγγλικά
Οδηγίες χρήσης και λειτουργίας συστήματος Ελληνικά
Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Αγγλικά
Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ελληνικά
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *